Flexibilitet med Biovac Avloppsreningsverk

Biovac SBR avloppsreningsverk är högteknologiska lösningar som är framtidssäkrade och hållbara. Ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till att ansluta lokala småhus mot kommunalt avloppsnät. Ingreppen i landskapet blir mindre och anslutningsavgiften för fastighetsägarna reduceras rejält. På samma sätt kan enskilda hushåll gå samman och uppföra ett gemensamt Biovac SBR avloppsreningsverk. Det sparar pengar och tid vid installation och under drift. Våra anläggningar lämpar sig också bra för placering i extrema och skyddsvärda miljöer där avloppsreningen måste ske på plats enligt högt ställda krav. Anläggningarna finns för placering både under och ovan mark. Till samtliga utföranden erbjuds fjärrövervakning och serviceavtal. Det innebär att vår servicepersonal tar kontakt inom 24 timmar efter felanmälan.

Kontakta oss för mer info och offert

Dynamiska lösningar

Förutom våra populära minireningsverk finns Biovac avloppsreningsverk från tiotals hushåll till större samhällen. Det finns modeller för nedgrävning och placering i servicebyggnad. Biovac är den mest omtyckta lösningen på marknaden tack vare att anläggningarna håller över tid samt att man kan uppgradera äldre avloppsreningsverk med modern teknik.

Systemkompabilitet

Biovacs högteknologiska avloppsreningsverk är extremt lättskötta i förhållande till sin storlek och mycket uppskattade hos drift­sansvariga då man kan övervaka från distans. De erbjuder dessutom mycket stor flexibilitet och kan anpassas efter olika belastningar under året. Det ger bättre driftsekonomi i t.ex. fritids­områden med stora variationer under året.