Infiltration

Markfiltrering

En infiltration består av två saker. Man har först en slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Man leder sedan avloppsvattnet genom en bädd eller olika lager av grus och sand som ska filtrera och sprida ut det avskiljda avloppsvattnet. Tanken är att vattnet ska hinna renas innan det når grundvattnet.

Om det ska fungera som tänkt måste markförhållandena vara optimala och därför görs markprov av sakkunnig. Man gräver en stor grop och ser hur långt ner grundvattnet kommer. Själva arbetet är omfattande och dyrt i jämförelse med hur länge en infiltration är aktiv. Livslängden är max 10 år.

Om grundvattnet är högt kommer infiltrationen inte att fungera då avloppsvattnet rinner rakt ut i grundvattnet. Det är även svårt att rena fosfor med denna lösning. Tänk på att en infiltration måste deponeras som miljöfarligt avfall.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.