Markbädd

Upphöjd grusbädd

En markbädd består av tre saker. Man har först en slamavskiljare i form av en trekammarbrunn. Man leder sedan avloppsvattnet genom spridarrör till en en bädd av olika lager av grus och sand som vilar på en gummiduk. Detta ska rena avloppsvattnet som sedan leds till en uppsamlingsbrunn och vidare ut till en recipient.

Det är väldigt vanligt att man får något som kan liknas vid en "vikingagrav" på tomten med denna lösning. En kraftig upphöjning som kommer av att grundvattnets nivå är högt. Därför är det vanligt att man behöver en pumpbrunn för att komma upp i rätt nivå för bädden.

En markbädd har kort livslängd, endast upp till 10 år, och man måste deponera bädden som miljöfarligt avfall. Det innebär att markbädd är mindre bra för miljö och plånbok.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.