Unika lösningar
tar service till
en ny nivå

Läs varför Biovac är så tryggt

Att vi levererar produkter med hög kvalitet är en självklarhet. Det som skiljer oss från andra är att vi tar ansvar för våra produkter på riktigt lång sikt och hjälper dig att hålla koll så att du får en perfekt avloppsrening, år efter år. Generation efter generation. Det ska kännas lika enkelt som att ha ett kommunalt avlopp. Med serviceavtalet Biovac Trygg ingår nämligen en personlig servicetekniker som du kontaktar angående både maskinella fel och drullefel. Vi står redo årets alla dagar och startar en åtgärd inom 24 timmar när något har hänt. Om vi behöver åka ut till dig kostar det f.n. endast 800 kr. Resa, arbete och material ingår. Supertryggt!

Boka kostnadsfritt hembesök!

Lika självklart som
andra försäkringar

Det kan vara lockande att välja ett avlopp som inte kräver serviceavtal. Men fundera då på om säljaren egentligen tänker på dig som kund. Du ansvar för reningsresultatet när kommunen knackar på och en kortsiktig lösning, där tillverkaren inte tar ansvar för underhåll, kan bli en riktigt dyr affär. Därför tecknar vi alltid serviceavtal med våra kunder. 

Serviceavtalet fungerar precis som service och försäkring för en bil. Genom noggrant underhåll bibehåller man funktion och kvalitet. Och skulle det hända något betalar man bara en låg ”självrisk”. Du blir tilldelad en personlig servicetekniker som ser till att ditt Biovac minireningsverk fungerar optimalt. Ett serviceprotokoll upprättas alltid, som kommunens miljökontor enkelt kan kontrollera. En stor trygghet!

Oslagbart tryggt om något händer

Ett Biovac Minireningsverk är en kvalitetsprodukt som ska fungera optimalt i lång tid framöver. Vi erbjuder därför ett unikt serviceavtal Vi kallar det Biovac Trygg. Och det gäller i HELA avloppet livslängd.

Har ett nyfiket barn upptäckt att man kan spola ner en hel toarulle på en gång som har orsakat stopp i anläggningen? Har något i reningsverket gått sönder efter år av slitage? Då kommer din servicetekniker och åtgärdar detta på plats för f.n. endast 800 kr. Resa, material och arbete ingår. Inte så dumt!

Det innebär att man inte ska råka ut för oförutsedda höga utgifter om något händer med reningsverket. Men det är så mycket mer. Kom ihåg 24 timmar. Din personliga servicetekniker finns tillgänglig 24 timmar om dygnet. Hela året. Hen har 24 timmar på sig att starta en åtgärd och kommer ut inom 24 timmar om så krävs.

Anläggningar med Biovac Trygg

Avtalet kan tecknas för samtliga Biovacs minireningsverk med SBR-reningsteknik från 1-10 hushåll. Har du en äldre Biovac SBR minireningsverk för 1-10 hushåll som saknar Biovac Trygg? Lugn, du kan teckna detta genom att din personliga servicetekniker kommer ut och genomför en kontroll. Sedan tecknar du ett nytt serviceavtal med Biovac Trygg inbyggt.

När gäller gäller Biovac Trygg?

 • Avtalet gäller om du drabbas av ett komponent- eller handhavandefel utanför garantiåtagande.
 • Du betalar som fastighetsägare en egenavgift på f.n. endast 800 kr/tillfälle utöver den årliga servicekostnaden.
 • Skulle det visa sig vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften.
 • Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.
 • Gäller max tre gånger per år för både användarrelaterade stopp och problem samt produktrelaterade fel.
 • Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador.
 • Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.
 • I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.
 • Serviceavtal med Biovac Trygg gäller hela avloppets livslängd! Det betyder att du alltid kommer att ha tillgång till denna fantastiska förmån som vi kan erbjuda eftersom vi vet att våra produkter är robusta och sällan behöver åtgärder utöver normalt underhåll.Vad som görs vid ett servicebesök

Biovac reningsverk servas en till fyra gånger per år beroende på storlek på reningsverket och hur avtalet ser ut. En auktoriserad servicetekniker skickas ut för att gå igenom anläggningen.


Följande servicepunkter gås igenom:

 • PLC avläses och resultat noteras på serviceschema.
 • Slamvolym kontrolleras i reaktor. Resultat registreras.
 • Mätning av fosfor och PH på utgående vatten utförs.
 • Tempratur på vattnet i reaktorn mäts.
 • Utloppsvatten från utloppspump kontrolleras.
 • Blåsmotor kontrolleras och gås igenom efter 30 000 driftstimmar.
 • Luftfilter i skåp kontrolleras och ev. rengörs.
 • Luftslangar och kopplingar ses över.
 • Doseringsutrustning rengörs, kontrolleras och ev. slangar byts ut.
 • Man fyller på flockningsmedel.
 • Pumparnas funktion kontrolleras (manuell körning).
 • Alla funktioner kontrolleras (också larm). Manuell körning.
 • Testprogram körs och komponenterna kontrolleras.
 • Om möjligt spolas pumpar, rör och skiljeväggar med vatten.
 • Alla värden samt noteringar om anläggningen journalförs både på papper och i databas. Kopia skicka via e-post till fastighetsägaren.

Finansiera din
nya Biovac

Om hur man
skaffar
 Biovac

Boka kostnads-
fritt hembesök

Titta på film
om Biovac

Minireningsverk
med allt-i-ett

Biovac för de
flesta behov