Unika lösningar
tar service till
en ny nivå

Att vi levererar produkter med hög kvalitet är en självklarhet. Det som skiljer oss från andra är att vi tar ansvar för våra produkter på riktigt lång sikt och hjälper dig att hålla koll så att du får en perfekt avloppsrening, år efter år. Generation efter generation. Det ska kännas lika enkelt som att ha ett kommunalt avlopp. Med serviceavtalet Biovac Trygg ingår nämligen en personlig servicetekniker som du kontaktar angående både maskinella fel och drullefel. Vi står redo årets alla dagar och startar en åtgärd inom 24 timmar när något har hänt. Om vi behöver åka ut till dig kostar det f.n. endast 800 kr. Resa, arbete och material ingår. Supertryggt!

Boka kostnadsfritt hembesök!

Lika självklart som andra försäkringar

Som anläggningsägare är du ansvarig för ditt avlopp och reningsresultatet. Därför tecknar vi alltid ett serviceavtal med våra kunder. Det fungerar precis som med en bil. Genom noggrant underhåll bibehåller man funktion och kvalitet. Med Biovac slipper du serva ditt eget avlopp. Istället får du mer tid till familjen, vänner, intressen och arbete.

Vårt serviceavtal innebär att du blir tilldelad en personlig servicetekniker som gör en översyn och service av ditt minireningsverk enligt punktlista. Sedan upprättas ett serviceprotokoll vilket ger kommunens miljökontor en säkerhet för stabil drift med tillfredställande reningsresultat.

Det kan självklart vara lockande att välja en avloppslösning som inte kräver serviceavtal. Men då ska man tänka på att det innebär att man inte kan garantera reningen eller att man kan behöva byta avlopp oftare. En markbädd håller t.ex. bara i upp till 10 år. Om man inte tycker att det är extra kul att byta avlopp så är Biovac helt enkelt ett prisvärt och långsiktigt val.

Oslagbart tryggt om något händer

Vi på Biovac vet att våra minireningsverk håller mycket hög kvalitet och har en robust konstruktion och reningsfunktion. Därför kan vi erbjuda ett helt unikt koncept som ingår i serviceavtalet för minireningsverk från 1 till 10 hushåll. Vi kallar det Biovac Trygg. Och det gäller i HELA avloppet livslängd.

Det innebär i grunden att man inte ska råka ut för oförutsedda höga utgifter när något händer. Men det är så mycket mer. Kom ihåg 24 timmar. Din personliga servicetekniker finns tillgänglig 24 timmar om dygnet. Hela året. Hen har 24 timmar på sig att starta en åtgärd och kommer ut inom 24 timmar om så krävs.

Kanske har ditt nyfikna barn upptäckt att man kan spola ner en hel toarulle på en gång som har orsakat stopp i anläggningen? Har något i reningsverket gått sönder efter år av slitage? Då kommer din servicetekniker och åtgärdar detta på plats för f.n. endast 800 kr. Resa, material och arbete ingår. Inte så dumt!

Anläggningar med Biovac Trygg

Avtalet kan tecknas för samtliga Biovacs minireningsverk med SBR-reningsteknik från 1-10 hushåll. Har du en äldre Biovac SBR minireningsverk för 1-10 hushåll som saknar Biovac Trygg? Lugn, du kan teckna detta genom att din personliga servicetekniker kommer ut och genomför en kontroll. Sedan tecknar du ett nytt serviceavtal med Biovac Trygg inbyggt.

När gäller gäller Biovac Trygg?

 • Avtalet gäller om du drabbas av ett komponent- eller handhavandefel utanför garantiåtagande.
 • Du betalar som fastighetsägare en egenavgift på f.n. endast 800 kr/tillfälle utöver den årliga servicekostnaden.
 • Skulle det visa sig vara fel på en komponent täcks både resa, arbete och nya komponenter inom egenavgiften.
 • Om ett fel på komponenter sker inom garantitiden utgår självklart ingen egenavgift.
 • Gäller max tre gånger per år för både användarrelaterade stopp och problem samt produktrelaterade fel.
 • Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador.
 • Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.
 • I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta din återförsäljare eller oss på Biovac Sverige AB.
 • Serviceavtal med Biovac Trygg gäller hela avloppets livslängd! Det betyder att du alltid kommer att ha tillgång till denna fantastiska förmån som vi kan erbjuda eftersom vi vet att våra produkter är robusta och sällan behöver åtgärder utöver normalt underhåll.Vad som görs vid ett servicebesök

Biovac reningsverk servas en till fyra gånger per år beroende på storlek på reningsverket och hur avtalet ser ut. En auktoriserad servicetekniker skickas ut för att gå igenom anläggningen.


Följande servicepunkter gås igenom:

 • PLC avläses och resultat noteras på serviceschema.
 • Slamvolym kontrolleras i reaktor. Resultat registreras.
 • Mätning av fosfor och PH på utgående vatten utförs.
 • Tempratur på vattnet i reaktorn mäts.
 • Utloppsvatten från utloppspump kontrolleras.
 • Blåsmotor kontrolleras och gås igenom efter 30 000 driftstimmar.
 • Luftfilter i skåp kontrolleras och ev. rengörs.
 • Luftslangar och kopplingar ses över.
 • Doseringsutrustning rengörs, kontrolleras och ev. slangar byts ut.
 • Man fyller på flockningsmedel.
 • Pumparnas funktion kontrolleras (manuell körning).
 • Alla funktioner kontrolleras (också larm). Manuell körning.
 • Testprogram körs och komponenterna kontrolleras.
 • Om möjligt spolas pumpar, rör och skiljeväggar med vatten.
 • Alla värden samt noteringar om anläggningen journalförs både på papper och i databas. Kopia skicka via e-post till fastighetsägaren.

Om hur man
skaffar
 Biovac

Biovac för de
flesta behov

Boka kostnads-
fritt hembesök

Minireningsverk
med allt-i-ett