Bli en av
våra populära
servicetekniker

Läs mer om erbjudandet

Som servicetekniker på Biovac arbetar du med den mest generösa lösningen på marknaden inom avloppsrening för enskilda hushåll och samfälligheter. Vi har installerat tusentals reningsverk i Norden i 40 år och dessa servar vi varje år för att de ska hålla i generationer framöver med högsta reningskvalitet och driftsäkerhet.

Det är ett tryggt helhetskoncept, där du som servicetekniker är en mycket viktigt del av vår kundrelation. Servicetekniker på Biovac ska påbörja en åtgärd inom 24 timmar om kunden får problem och och en nivå av service som ingen annan avloppstillverkare kan matcha. Det uppnår vi genom att utbilda och certifiera våra servicetekniker och finnas med stor tillgänglighet över stora delar av Sverige.

Vi på Biovac Sverige AB är dina kollegor och hjälper självklart till med med allt som behövs. På vårt årliga event träffar du dina kollegor i Sverige och kan utbyta erfarenheter och fortbilda dig.

Varierande och fritt arbete

Daniel Jönsson driver bolaget SORC Group AB. De både säljer och servar Biovac. Det är ett fritt och varierande jobb som kräver hög servicenivå. Tack vare Biovacs höga kvalitet kan Daniel och hans kollega åta sig stora områden eftersom anläggningarna sällan får problem.