Satsvis biologisk rening

SBR Mikrobiologi

Biovac SBR avloppsreningsverk för enskilda hushåll, kommuner och samfälligheter fungerar alla på samma sätt. Metoden kallas Satsvis Biologisk Rening, eller Sequence Batch Reactor som det egentligen heter på engelska. Det är en naturlig mikrobiologisk rening som är beprövad, robust och Biovac har förfinat tekniken så att våra reningsverk alltid ska leverera högsta reningskvalitet. Utan att du ska behöva bekymra dig för hållbarhet eller serva ditt avlopp. Med ett Biovac hjälper du våra känsliga vatten att må bättre och värnar om framtida generationer.

Vad är speciellt med SBR

Genom att rena en bestämd sats avloppsvatten per reningstillfälle kan man ställa in processen så att man når mätbar hög skyddsnivå. Med andra lösningar kan det vara mycket svårt att faktiskt veta om avloppet gör sitt jobb. Det som låter naturligt och enkelt kan både bli overksamt och kostsamt om man måste göra om processen igen, om du som fastighetsägare inte kan bevisa att ditt avlopp renar enligt vad leverantören påstår.
Biovacs SBR-process har även den fördelen att man kan lagra och processa stora mängder inkommande avloppsvatten vilket är bra om du får gäster eller tömmer ut ett badkar. 

Du bidrar genom toabesöket

Processen tar hjälp av våra små "husdjur" i den spännande mikrobiologiska världen. Det hela är ganska smart. Genom att du går på toaletten bidrar du till att skapa en biologi i reningsverkets reaktor, reningskammaren.
I våra exkrementer finns det bakterier och mikroorganismer som sedan bygger upp en arme av hungriga små "husdjur". Genom att aktivera dessa "husdjur" med hjälp av syre, äter de upp inkommande bakterier och mikroorganismer. Då bildas slam som faller till botten av reningskammaren. Processen skickar sedan tillbaka överskottsslammet till mottagningskammaren som sedan slamsugs.
Tack vare Biovac SBR reningsteknik så blir det minimalt med slam och mycket få slamsugningar per år jämfört med många vanliga reningsmetoder.

Hantera fosfor på rätt sätt

Var alltid noga med att fråga om hur avloppsanläggningen hanterar fosfor. Fosfor är en stor bidragande orsak till övergödningen av sjöar och hav. Människans påverkan är idag väldigt stor då många saknar godkända avlopp eller har valt lösningar som inte lever upp till hållbarhet och mätbarhet. En del leverantörer marknadsför sina avlopp utan att ange hur man hanterar fosfor, eller att man inte använder kemikalier. Var därför noga med att fråga om hur robust processen är och hur man kan mäta kvaliteten konsekvent.
Ett SBR-reningsverk från Biovac använder något som kallas flockningsmedel. Det är baserat på jordens vanligaste grundämne, aluminium. Flockningsmedlet betecknas visserligen som en fällningskemikalie. Men den är inte miljöfarligt vid utsläpp. Tvärtom faktiskt. Om den hade varit skadlig hade vi inte kunnat tillföra medlet i vår känsliga mikrobiologiska process. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon snabb lösning på övergödning. Därför är det av yttersta vikt att vi stoppar utsläppen. 
Flockningsmedlet binder fosfor i avloppsvattnet så att det faller till botten i reningskammaren. Inget fosfor släpps alltså ut till sjöar och hav från en Biovac. Tack vare den exakta mätbara processen i en Biovac doseras mycket lite flockningsmedel för varje reningstillfälle. Man kan räkna med ca. 5 liter per år och person i ett hushåll på fem personer.