FAQ
Frågor och svar

Här finns svar på många av de frågor som man kan undra över innan man väljer avlopp. Men många frågor är hämtade från vår kundtjänst. Klicka på flikarna för att komma till rätt område.

Vad behöver jag veta innan jag väljer nytt avlopp?

Vi rekommenderar att verkligen läsa på om vad leverantören erbjuder dig eftersom du ansvarar för ditt avlopp. Vi ser att kommunerna framöver kommer att arbeta mer aktivt med kontroller av reningsresultat.

 • Titta på den totala kostnadsbilden över tid, inte bara inköpspris. Ett billigt inköp blir oftast dyrt redan efter ett par år på grund av kompromisser i alla led.
 • Förutsatt korrekt installation så ska avloppet inte bara vara konstruktionståligt utan vara helt tät och fungera fullt ut i minst 50 år. Var noga med detta!
 • Välj ett avlopp där det finns ett omfattande serviceavtal:
  • Hjälp inom 24 timmar. Året runt!
  • Endast en mindre avgift vid fel utöver garanti.
  • Arbete, resa och material ska ingå.
  • Avtalet ska gälla i hela avloppet livslängd.
 • Fosforfälla eller flockningsmedel. Titta på alla aspekter.
  • Jämför livslängd
   (fosforfälla håller max två år enligt tillverkaren)
  • Jämför kostnad på tio år:
   • Fosforfälla fr. 30 000 kr.
   • Flockningsmedel fr. 6 000 kr
 • Välj en leverantör som utbildar och certifierar sina entreprenörer och tekniker. 
 • Ställ krav på att avloppet ska tåla stora klimatvariationer. Har du otur kan du behöva elektriska doppvärmare om produkten inte kan hålla 10 grader varmt i tanken.
 • Kolla hur ofta anläggningen behöver slamtömning. Ett reningsverk med kapacitet på 750 liter per dygn kan kräva två tömningar per år. En Biovac, med kapacitet på 1 000 liter per dygn, behöver bara en tömning.

 

Hur går det till när man skaffar Biovac?

Första steget när du ska byta avlopp är att din Biovac-återförsäljare kommer hem på ett kostnadsfritt hembesök och tittar på tomtens förutsättningar. Hen ger dig sedanförslag på lämplig avloppslösning – helt utan kostnad.

När du valt avloppslösning är det dags att ansöka om utsläppsrätt för avloppet hos kommunen. När vi sedan tecknat köpekontrakt hjälper vi dig med ansökan och sköterdessutom alla kontakter med kommunen tills tillståndet är klart.

Medan du väntar på att ditt tillstånd blir godkänt, påbörjar vi planeringen förinstallation av ditt nya avlopp från Biovac. Viktigt att tänka på är att märka ut var vatten- och elledningar finns på tomten.

När ditt tillstånd är godkänt avtalar vi om leverans och installation av din anläggning. Våra certifierade återförsäljare är ofta gräventreprenörer och hjälper dig med installation. Övriga samarbetar med gräventreprenörer som är certifierade av Biovac.

När din nya anläggning är driftsatt gör vi en kvalitetskontroll för att säkerställa fullgod funktion. Nu byggs bakteriefloran upp i reningsverket. Efter tre månader görs en första service då vi tar prover, ställer in flöden och kopplar in flockningsmedlet.

Tänk på ditt Biovac minireningsverk som ett husdjur. Det innehåller många goda bakterier som hjälper dig att rena ditt avlopp. Vårda dina bakterier så får du en anläggning som ger låga driftskostnader och är hållbar i längden.

Luta dig tillbaka och njut av totalt trygghet. Serviceavtalet med Biovac trygg innehåller bl.a. ett unikt åtagande i hela avloppets livslängd. Vid fel inleds en åtgärd inom 24 timmar från första kontakt. Det gäller både vardag och helg.

Kan jag installera Biovac till mitt fritidshus

Det beror på hur lång tid ni är borta från boendet. Våra reningsverk är programmerade att gå ner på ”sparlåga” när datorn känner av att inget nytt vatten kommer in i anläggningen. Vi klarar då av att hålla biologin vid liv i upp till sex månader. Det bevisar tesen om att biologin är extremt viktig och något man ska tänka på vid avloppsvalet.

Varför ska jag välja Biovac med hög skyddsnivå

För att klara framtidens krav och inte riskera att behöva göra ytterligare åtgärden på ditt avlopp ska du välja hög skyddsnivå med certifiering. Då vet du att du får rätt förutsättningar. Biovacs reningsverk är testade, godkända och certifierade enligt EN 12566-3. Det innebär att våra reningsverk klarar den högsta klassificeringen inom miljöskydd. Det är mycket viktigt att du tittar på detta när du väljer avlopps-lösning.

Kan kommunen kräva någon form av efterpolering?

Inte för att rena enligt hög skyddsnivå, vilket vi klarar i vår process i reningsverket. Dock kan en extra känslig miljö vid utsläppspunkten, t.ex. en badplats, göra att miljökontoret i din kommun vill ha en extra barriär innan vattnet når ett dike.

Använda gammal trekammar-brunn

Nej, du ska inte behålla din gamla trekammarbrunn. Dels vet vi idag att en trekammarbrunn inte håller tätt i mycket mer än några år. Ditt nya Biovac behöver faktiskt fekalier för att skapa en fungerande bakterieflora. till sist finns det inget behov alls då Biovac minireningsverk tar hand om hela reningsprocessen och har mycket hög kapacitet. 

Ett bekymmersfritt ägande från dag ett

Om man väljer Biovac väljer man bort att behöva vara en hobbytekniker. Du behöver inte borra i förtätade kalksäckar. Inget rensande av svåråtkomliga och igensatta silar eller filter. För att inte tala om att man ofta kan behöva rensa gamla cementrör efter trekammarbrunnar, som långsamt vittrar sönder med åren. 

En Biovac är i det närmaste underhållsfri för dig som ägare. Tack vare vår speciella och noga utvecklade reningsteknik har vi inte något av de ovanstående problemen. Den årliga servicen innebär att din personliga servicetekniker håller koll på reningskvalitet, funktioner m.m. Se nedan för de punkter som kontrolleras.

Läs mer om olika avlopp under "Olika avlopp" här på webbplatsen.

 

Hur gör jag vid röd lampa?

Din Biovac har kapacitet för att ta emot mer vatten än andra lösningar på marknaden. Om den röda lampan ändå skulle börja lysa bör du kolla om vattennivån är ovanligt hög i reningsverket. Om du, mot vår inrådan, har påkopplat dagvatten- och dräneringsrör kan detta vara en orsak till förhöjd vattennivå. 

Den vanligaste anledningen till ett larm är att kunden har haft ovanligt många besökare under kort tid, som t.ex. vid en högtid. I så fall kan det vara så att vattennivån tillfälligt har höjts då reningsverket inte hunnit jobba undan hela överskottet. Då kan du prova att vänta några timmar så att vattnet hinner att behandlas. Om det fortfarande lyser rött ska du kontakta din personliga servicetekniker.

KONTAKTA SERVICE

OBS! Reningsverket larmar redan när det är 500 liters kapacitet kvar till bräddavloppet*. Detta är alltså oftast inte någon fara.
*Bräddavlopp är ett rör för nödavrinning när vattennivån är extremt hög i reningsverket.

 

Måste jag göra underhåll?

Du ansvarar för ditt avlopp inför kommunen. Därför bör du göra egenkontroll av ditt minireningsverk en gång i månaden. På en Biovac kontrollerar du te.x:

 • Kontrollera nivå för flockningsmedel.
 • Kontrollera larm.

Hur ofta slamtömmer man?

Normalt slamtömmer man Biovac minireningsverk 1 gång per år för 1-2 hushåll. I jämförelse tömmer man en sluten tank mellan 3-6 gånger per år och en trekammarbrunn töms mellan 1-3 gånger per år.

Kan man rena endast BDT?

Nej. Bad-, disk- och tvättvatten räcker inte som avloppsvatten. Vårt reningsverk kräver nämligen näringen som finns i toalettvattnet. Skall du rena BDT-vatten använder du våra BDT-lösningar.

Varför serviceavtal?

Alla typer av rening av avloppsvatten kräver tillsyn. En anläggning blir inte bättre än hur den sköts och för att optimera reningen krävs tillsyn och justeringar av behörig och kunnig servicepersonal.

Serviceavtalet är därför din trygghet. Genom att teckna ett serviceavtal med Biovac Trygg kommer ditt minireningsverk att fungera bra under hela livslängden.

Vad gör serviceteknikern?

 • PLC avläses och resultat noteras på serviceschema.
 • Slamvolym kontrolleras i reaktor. Resultat registreras.
 • Mätning av fosfor och PH på utgående vatten utförs.
 • Tempratur på vattnet i reaktorn mäts.
 • Utloppsvatten från utloppspump kontrolleras.
 • Blåsmotor kontrolleras och gås igenom efter 30 000 driftstimmar.
 • Luftfilter i skåp kontrolleras och ev. rengörs.
 • Luftslangar och kopplingar ses över.
 • Doseringsutrustning rengörs, kontrolleras och ev. slangar byts ut.
 • Man fyller på flockningsmedel.
 • Pumparnas funktion kontrolleras (manuell körning).
 • Alla funktioner kontrolleras (också larm). Manuell körning.
 • Testprogram körs och komponenterna kontrolleras.
 • Om möjligt spolas pumpar, rör och skiljeväggar med vatten.
 • Alla värden samt noteringar om anläggningen journalförs både på papper och i databas. Kopia skicka via e-post till fastighetsägaren.

Är Biovac känslig för vad man spolar ner? 

Ca. 90% av avloppen på marknaden använder mikrobiologi. Men det finns stora skillnader i hur man använder tekniken. En Biovac är t.ex. betydligt mindre känslig än andra avlopp. Man kan utan problem spola ner diskmedel, schampo, tvål, tvättmedel och vanliga rengöringsmedel i normala mängder.

Om man t.ex. skulle råka spola ut mindre mängder lösningsmedel är detta heller inga problem. Skulle man dock råka spola ut större mängder så riskerar man att slå ut den aktiva bakteriefloran. Då kan det börja lukta en del i reningsverket. För att lösa problemet beställer man en slamtömning och fortsätter sedan använda avloppet som vanligt. Biologin byggs upp igen av sig självt.

Om åtgärden kräver att en servicetekniker utför ett arbete ingår detta i serviceavtalet Biovac Trygg där man f.n. bara betalar 800 kr för arbete, material och transport. Slamtömning ingår ej i detta fallet.

 

Kan man jämföra Biovacs avlopp med kommunalt? 

Biovac minireningsverk är lika bekvämt som kommunalt. Du ska självklart inte spola ner sådan som inte löses i vatten så som tops, våtservetter, kondomer m.m. Undvik även att hälla ut lacknafta och andra starka lösningsmedel då detta kan påverka biologin som renar inkommande avloppsvatten.

Vi gör en jämförelse mellan kommunalt och Biovac:

 • En normal VA-taxa för kommunalt avlopp kostar från 7 000 kr.
 • Biovac har två kostnadsdelar.
  • Serviceavtalet kostar från 2 850 kr per år för ett hushåll.
  • Flockningsmedel kostar från 215 kr per person och år.

 

Varför finns det larm och hur undviker jag att reningsverket larmar? 

Biovac kommer med en larmlampa som ska placeras väl synlig. Den är till för att du ska upptäcka driftstörning eller extremt hög vattennivå.

När anläggningen grävs ner är det viktigt att ingen annan ledning är påkopplad, förutom själva avloppsröret. Om detta är rätt utfört så kan man tänka på att större sammankomster och badkarsbad genererar en ökad mängd inkommande vatten. Biovac har en väldigt stor buffert och är anläggningen rätt dimensionerad, är det betydligt mindre risk att den larmar för hög vattennivå.

Du vill inte få stopp i avloppet när du minst behöver det. Därför har vi på Biovac lagt många år på att utveckla produkter med marknadens största kapacitet för lagring och rening av inkommande vatten. 

 

Behöver jag kolla nivån på flockningsmedel och byta dunken själv? 

För att reningsverket ska kunna rena fullt ut så behöver du kolla till nivån då och då. En behållare, i ett reningsverk för ett hushåll, räcker i ca. ett år för en familj. Det betyder en förbrukning på ca. 5 dl per person och månad.

Din servicetekniker byter behållare åt dig vid servicebesöket. Om det krävs ett extra byte kan du enkelt göra det själv, utan att behöva dyra maskiner till hjälp.  

 

Kan Biovacs reningsprocess ta hand om medicinrester? 

Idag har kommunerna inget krav på att de enskilda avloppen ska ta hand om medicinrester från avloppsvattnet. Det har inte heller de kommunala avloppen. Men Biovac har bra lösningar som tar hand om detta. Fråga oss så berättar vi mer.