Minireningsverk SBR

Satsvis rening

Ett SBR minireningsverk renar avloppsvattnet i bestämda satser per reningstillfälle. Detta innebär att man alltid renar till hög skyddsnivå och slipper nackdelarna som ett minireningsverk med genomströmningsteknik stöter på. Man klarar t.ex. större mängder inkommande avloppsvatten om det finns kapacitet i mottagningsdelen.

Processen fungerar med hjälp av bakterieflora i form av aktivt slam. Orenat avloppsvatten kommer in till minireningsverket och lagras i en mottagningskammare. När det finns tillräckligt med avloppsvatten för en sats pumpas vattnet över till reaktorkammaren, eller reningskammaren. Där tillsätter man luft som då aktiverar slammets mikrobiologi. den äter då upp inkommande bakterier och mikroorganismer. 

Fosfor separeras med hjälp av flockningsmedel. Fördelen är åter igen att man kan dosera exakt efter behov, vilket minskar förbrukningen avsevärt jämfört med minireningsverk med genomströmningsteknik.

Det viktigaste är att du väljer ett minireningsverk med SBR-teknik och att du är noga med att välja en leverantör med långa garantier och serviceåtaganden. Du ska inte behöva byta avloppet för generationer framöver. Och det absolut viktigaste är att leverantören har en 24-timmars garanti om påbörjad åtgärd vid stopp.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.