Gör det du är
bäst på med
oss på Biovac

Läs mer om erbjudandet

Biovac är en av de ledande aktörerna på marknaden inom avloppsrening för enskilda hushåll, kommuner och samfälligheter. Vi har installerat tusentals reningsverk i Norden i 40 år. Det är ett tryggt helhetskoncept, där både du som säljare och köparen får all support ni behöver längs vägen.

Vi satsar på kvalitet för att du som återförsäljare och våra kunder ska vara trygga med att våra produkter håller i generationer framöver. I sortimentet finns flera modeller. Några grävs ner, andra installeras ovan mark. Samtliga är gjorda för att klara varierande klimat och har en hög driftsäkerhet.

I Sverige representeras koncernen av Biovac Sverige AB. Här får du direkt säljstöd genom bland annat aktuella kundlistor för just ditt område. Och det finns alltid service och support nära till hands. Det gör att du kan fokusera på det du är bäst på och låta Biovac ta hand om kunden när avloppet är installerat.

Trygghet och arbetskamrater

Henrik Nordqvist har installerat 100-tals Biovac minireningsverk i 10 år. Han får ett jämt flöde av jobb, hjälp när han behöver och en varierad vardag med mer tid över till annat. Henrik gör det han är bäst tillsammans med Biovac!

Våra återförsäljare berättar om oss

Arne Edvardsson

ÅF i Uddevalla, Bohuslän

Jag vet att jag säljer en bra produkt, och det kan jag säga till mina kunder med rent samvete. Sedan gillar jag Biovacs organisation som är rak och enkel. Ett viktigt och framgångsrikt säljargument för mig är SBR-tekniken, satsvis biologisk rening.

Kim Lundin

ÅF I OSBY, SKÅNE

Att det är en enkel, pålitlig lösning och ett starkt varumärke. Det finns även en stark serviceorganisation där jag kan få riktigt bra hjälp. Att Biovac håller kurser som inte kostar pengar är seriöst. Det gör att det känns roligare att sälja produkterna.

Kjell Andersson

ÅF i Lidköping, Västergötland

Under utbildningen tittade vi på driftsatta reningsverk. Jag fastnade för att det inte luktade när locket öppnades. Då tänkte jag att det här måste vara bra grejer! Konferensen som normalt hålls varje år är bra. Man får träffa andra återförsäljare och kan lära av varandra.

Lars Eriksson

ÅF i Kil, Värmland

Biovac är ensamma om att ha välfungerande eftermarknad. Det är jätteviktigt att erbjuda detta till kunden, för reningsverken ska ju fungera även i framtiden. Allt är väldigt genomtänkt, från nedgrävning av verken till service på plats inom 24 timmar om något krånglar.