Minireningsverk Genomströmning

Rening med flödesteknik

Ett minireningsverk med genomströmningsteknik, även kallat flödesteknik, fungerar genom att avloppsvatten leds genom olika rör och former där bakterier bildar en biofilm. Tanken är att de inkommande mikroorganismerna och bakterier ska fastna på filmen som äter upp dem. 

Tekniken fungerar bra om flödet är normalt och jämt. Utmaningen kommer när man t.ex. har många gäster hemma eller om man tömmer ut ett badkar. Då hinner inte processen med och vattnet renas inte till den grad som krävs. Risken ökar för att orenat avloppsvatten rinner ut.

En annan utmaning för genomströmningsteknik är fosforrening av avloppsvattnet. Fosfor är en av de mest bidragande orsakerna till övergödning i våra vatten. Om man använder flockningsmedel som metod måste man överdosera för att uppnå rätt resultat.

Om man istället använder fosforfälla, en kalksäck, är livslängden max två år och innan dess kan man behöva borra i materialet. Detta för att man ska kunna fortsätta filtrera på rätt nivå. Kalksäcken måste kranlyftas vid byte, vilket medför mycket stora kostnader.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.