Septitank

Sluten avloppstank

Septitank eller sluten tank är vanligast där man separerar toalettvatten och det som kallas BDT (bad-, disk- och tvättvatten). Det finns tankar i olika storlekar beroende på behov. Detta är en bättre lösning än markbäddar och infiltrationer eftersom att plast- eller glasfibertankar har mycket lång livslängd.

Om man har ett fritidsboende och är där i kortare perioder, eller är få personer i hushållet, fungerar en sluten tank bra. Då fylls inte tanken så fort vilken ger färre tömningar. Om du istället har denna lösning som större familj i fastboende så kan det innebära att du behöver planera och kontrollera nivåerna på slammet ofta. Man kan få mycket höga kostnader i form av många slamtömningar per år, eller dyra akuttömningar.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.