Trekammarbrunn

3-kammarbrunn

Trekammarbrunn har varit en av sveriges vanligaste avloppslösning sedan mer än 60 år. På senare år har man insett att denna teknik inte är vare sig hållbar eller fungerar så bra som det var tänkt. Mycket på grund av dagens kemikalier som begränsar bakteriefloran i trekammarbrunnen. 

Livslängden på en trekammarbrunn med efterföljande markbädd är upp till tio år. Det innebär att det blir en dyr investering då man t.ex. måste deponera markbädden som miljöfarligt avfall. Själva brunnen vittrar sönder från dag ett och den börjar att läcka ut orenat avloppsvatten redan efter några år.

Om man spolar ut fel saker i trekammarbrunnen minskar bakteriefloran vilket innebär ökad slamflykt in i markbädden. Den sätts då igen och livslängden förkortas avsevärt.

Om du har kök-, tvätt- och duschvatten som ska hanteras separat behövs en modern BDT-anläggning som är både långsiktig och prisvärd med rening för hög skyddsnivå. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigt, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac SBR Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac SBR minireningsverk här.