Boka kostnadsfritt hembesök, beställ information eller fråga oss något

Gör ditt val härRiktigt prisvärda
reningsverk för BDT

Våra modeller
av Biorenare


MINIRENINGSVERK
BDT BIORENARE
ANSÖKAN TILL KOMMUNEN

Biovac utvecklar och bygger avlopps-
reningsverk sedan 1982. Vi är en av
marknadens största aktörer och våra
kunder är privatpersoner, samfälligheter
och kommuner. Med Biovac får man en
långsiktig lösning och erfaren partner
som erbjuder projektering, installation,
uppgradering, kundsupport och service.
Biovac Sverige AB
Kurödsvägen 9 • 451 55 Uddevalla
+46 522 130 00 • info@biovac.se