Utedass

Torrdass eller uthus

Utedass är den gamla hederliga lösningen för att kunna gå på toaletten i ett fritidsboende. OK på sommaren men kanske inte lika kul på vintern. Även om det kan verka mysigt så är det numera en stor utmaning att ta hand om avfallet. 

Det krävs ofta tillstånd från ditt lokala miljökontor för att få ta hand om gräva ner latrinen på din egen tomt. Näringsämnen riskerar att läcka ut i grundvattnet som sedan bidrar till övergödning.

Man besiktigar platsen för att se om det finns känsliga vatten i närheten som riskerar att drabbas. Sättet att kompostera har också en betydelse.

Om du har kök- och duschvatten kan man behöva en BDT-anläggning. Läs mer om våra Biorenare här.

För att få ett smidigare, miljövänligt och långsiktigt avlopp rekommenderar vi ett Biovac Minireningsverk. Då får du allt-i-ett och rening till hög skyddsnivå för allt ditt avloppsvatten. Finns för ett till tio hushåll. Läs mer om Biovac minireningsverk här.